Martin Brox

Senioradvokat

  • Martin Brox arbeider primært med selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, herunder ved fusjoner og oppkjøp (M&A), emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, og han har vært involvert i en rekke nasjonale og internasjonale transaksjoner. Erfaringen omfatter også insolvensrettslige spørsmål, herunder konkurser, restruktureringer og frivillige gjeldsordninger. I tillegg bistår han generelt med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler, aksjonærtvister, kontraktsforhandlinger og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.

  • Spesialisering: Transaksjoner – M&A
  • Utdanning
    Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2006
    Bedriftsøkonom ved BI Nydalen, 2006
  • Språk
    Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss