Martin Brox

Martin Brox

Senioradvokat

Martin Brox arbeider primært med selskapsrettslige og transaksjonsrettslige spørsmål, herunder ved fusjoner og oppkjøp (M&A), emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, og han har vært involvert i en rekke nasjonale og internasjonale transaksjoner. Erfaringen omfatter også insolvensrettslige spørsmål, herunder konkurser, restruktureringer og frivillige gjeldsordninger. I tillegg bistår han generelt med løpende selskapsrettslig og forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med etablering og strukturering av virksomhet, aksjonæravtaler, aksjonærtvister, kontraktsforhandlinger og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 27
M: +47 952 85 345
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Jane Gustavson
Epost: jhg@sands.no

Spesialisering:
M&A Teknologi
Utdanning:
2006 Cand. jur., Universitetet i Oslo
2006 Bedriftsøkonom ved BI Nydalen