Mathilda Bergman

Mathilda Bergman

Advokat

Mathilda er advokat ved SANDS’ kontor i Oslo, hvor hun er tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi.

Mathilda er spesialisert i energirett og transaksjoner innen energisektoren. Mathilda har bistått både nasjonale og internasjonale klienter med flere høyprofilerte transaksjoner og omorganiseringer, samt regulatoriske forhold.

Hun har vært involvert i strukturering/organisering av energitransaksjoner i forbindelse med tilpasninger til regulatorisk rammeverk, oppgaver relatert til nettilknytning/anleggsbidrag, konsesjonsprosesser, samt utarbeidelse og forhandlinger av avtaler. Hennes bistand inkluderer også rådgivning innen generell selskapsrett, herunder etablering og strukturering av selskaper, kapitalinnhenting, aksjonæravtaler og aksjonærtvister.

Mathilda har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som hun avsluttet høsten 2016, og har jobbet i SANDS siden januar 2017.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore Bank- og finansrett M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2016