Mathilda Bergman

Mathilda Bergman

Advokatfullmektig

Mathilda startet som advokatfullmektig i SANDS januar 2017, hvor hun er tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi. Mathilda har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, som hun avsluttet høsten 2016.

I løpet av studietiden har Mathilda hatt to traineeopphold hos oss.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 38
M: +47 413 26 797
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Marianne Aarnes
Epost: maa@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore Bank- og finansrett M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo, 2016