Morten Richardsen

Morten Richardsen

Special Counsel

Morten Richardsen tilhører SANDS’ faggruppe for M&A, og bistår klienter primært i forbindelse med ulike egenkapitaltransaksjoner - herunder ved oppkjøp og fusjoner, joint ventures og investeringer i alternative investeringsfond. I tillegg har Morten bistått forvaltere av private equity og andre alternative investeringsfond med etablering av fondsstrukturer og innhenting av kapital samt løpende rådgivning under fondenes levetid og avvikling.  

En vesentlig del av Mortens arbeid består av generell selskapsrettslig rådgivning og i særdeleshet i relasjon til aksjonæravtaler og andre konstruksjoner for utøvelse av felles eierskap i selskaper, i tillegg til generell rådgivning ved kommersielle kontrakter av ulik art. Som del av bistanden i M&A-prosesser har arbeidet inkludert rådgivning på struktur, transaksjonsavtaler/forhandlinger, due diligence og tilknyttede prosesser overfor forsikringsselskaper hvor selgeransvaret har vært helt eller delvis forsikret.

Morten har bakgrunn fra Advokatfirmaet BA-HR og Wikborg Rein, i tillegg til et opphold som konsernadvokat i TINE SA.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 78
M: +47 994 79 339
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Rose Marie Avestruz
Epost: ra@sands.no

Spesialisering:
M&A Forsikring Selskapsrett Kapitalforvaltning og Private Equity
Utdanning:
Master i rettsvitenskap Universitetet i Tromsø, 2011
University of California, Los Angeles, School of Law – utveksling fra UiT, 2010