Morten Steenstrup

Morten Steenstrup

Partner (H)

Steenstrup leder firmaets avdeling for konfliktløsning og prosedyre.

Han er en av Norges ledende prosedyreadvokater og har prosedert en rekke store rettssaker og voldgiftssaker over hele det sivile rettsfelt. I 2015 har han prosedert tre prinsipielle saker for Norges Høyesterett; hvorav to saker som omfattet erstatningsrettslige spørsmål innenfor forretningsjussområdet. Han har omfattende erfaring med å lede prosedyreteam i komplekse og arbeidskrevende saker gjerne med intensjonalt tilsnitt. Både Legal 500 og Chambers and Partners har rangert Steenstrup som en av de ledende prosedyre-advokater i Norge.

Steenstrup er også rådgiver og samtalepartner overfor en rekke bedriftsledere i deres daglige virksomhet når juridiske spørsmål dukker opp og skal løses på en effektiv måte. I den sammen-heng spiller han på et omfattende team av advokater for å sikre rask oppfølgning og oppgave-løsning. Steenstrup er sentral i en rekke prosesser overfor offentlige myndigheter for at bedrifter skal oppnå godkjennelser eller tillatelser. På vegne av bedrifter eller organisasjoner i næringslivet bistår han også for å få til endringer av virksomhetenes offentlige rammebetingelser; det være seg endring av praksis, retningslinjer, forskrifter eller lover.

Steenstrup har en omfattende erfaring fra en rekke norske og internasjonale styreverv.

Steenstrup startet advokatfirmaet i 1989 og har vært sentral i dets utvikling. Han er utdannet både jurist og statsviter. Før han startet advokatfirmaet var han stortingsrepresentant i åtte år, han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og på Statsministerens kontor. I 12 år var han medlem av representantskapet i Norges Bank. Han er medlem av styret i The Interlex Group som er et internasjonalt nettverk av advokatfirmaer i 59 land. Han er i dag medlem av Oslo bystyre og medlem av finanskomiteen.

Morten Steenstrup is a very wise person, a uniquely experienced lawyer, and on top of that, very charming to be around! - Legal 500

He has all the experience to give very good advice on many matters, and he is extremely good in court situations. He is very pleasant, responsive and always very well prepared. - Chambers

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Therese Østnæs Olsen
Epost: too@sands.no

Spesialisering:
Myndighetskontakt Konfliktløsning og prosedyre M&A
Utdanning:
1980 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1976 Cand.mag., Universitetet i Oslo (statsvitenskap og sosiologi)
Verv:
Innehar en rekke styreverv i norske bedrifter