Morten Steenstrup

Morten Steenstrup

Partner (H)

Steenstrup er en av Norges ledende prosedyreadvokater og har prosedert en rekke store rettssaker og voldgiftssaker over hele det sivile rettsfelt. I 2015 har han prosedert tre prinsipielle saker for Norges Høyesterett; hvorav to saker som omfattet erstatningsrettslige spørsmål innenfor forretningsjussområdet. Han har omfattende erfaring med å lede prosedyreteam i komplekse og arbeidskrevende saker gjerne med intensjonalt tilsnitt. Både Legal 500 og Chambers and Partners har rangert Steenstrup som en av de ledende prosedyre-advokater i Norge.

Steenstrup er også rådgiver og samtalepartner overfor en rekke bedriftsledere i deres daglige virksomhet når juridiske spørsmål dukker opp og skal løses på en effektiv måte. I den sammen-heng spiller han på et omfattende team av advokater for å sikre rask oppfølgning og oppgave-løsning. Steenstrup er sentral i en rekke prosesser overfor offentlige myndigheter for at bedrifter skal oppnå godkjennelser eller tillatelser. På vegne av bedrifter eller organisasjoner i næringslivet bistår han også for å få til endringer av virksomhetenes offentlige rammebetingelser; det være seg endring av praksis, retningslinjer, forskrifter eller lover.

Steenstrup har en omfattende erfaring fra en rekke norske og internasjonale styreverv.

Steenstrup startet advokatfirmaet i 1989 og har vært sentral i dets utvikling. Han er utdannet både jurist og statsviter. Før han startet advokatfirmaet var han stortingsrepresentant i åtte år, han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og på Statsministerens kontor. I 12 år var han medlem av representantskapet i Norges Bank. Han er medlem av styret i The Interlex Group som er et internasjonalt nettverk av advokatfirmaer i 59 land. Han er i dag medlem av Oslo bystyre og medlem av finanskomiteen.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Therese Østnæs Olsen
Epost: too@sands.no

Spesialisering:
Myndighetskontakt Konfliktløsning og prosedyre M&A
Utdanning:
1980 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1976 Cand.mag., Universitetet i Oslo (statsvitenskap og sosiologi)
Verv:
Innehar en rekke styreverv i norske bedrifter