Oddbjørn Slinning

Oddbjørn Slinning

Partner (H)

Slinning er tilknyttet firmaets avdeling for Energi, Offshore og Maritim Sektor. Han bistår i hovedsak klienter i saker med sjørettslige, finansieringsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger innen bransjen; herunder nybyggings- og konverteringsprosjekter for skip og offshoreinstallasjoner, kjøp/salg/befraktning av skip og offshoreinstallasjoner, samt prosjektfinansiering av skip, rigger og tilsvarende aktiva.

Slinning har gjennom karrieren også håndtert en rekke tvistesaker innen hans fagområde. De siste årene har en betydelig del av arbeidet bestått i å håndtere arrest-, tvangsfullbyrdelse- og restruktureringssaker, også for domstolene. Slinning har møterett for Høyesterett.

Han har lang internasjonal erfaring, spesielt fra Japan, hvor han bodde og arbeidet som advokat i flere år, men også fra forhandling og gjennomføring av prosjekter i Asia, Nord-Afrika og Brasil.

Slinning var frem til februar 2017 partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 54
M: +47 481 21 650
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Caroline Langtangen
Epost: cla@sands.no

Spesialisering:
Energi, shipping & offshore
Utdanning:
2017 Møterett for Høyesterett
2003 Advokatbevilling
2000 Cand. jur., Universitetet i Oslo
2000 Spesialfag (International Law, Contracts), University of Sydney, Australia
Publikasjoner:

“Arrest of Vessels, Flag and Registration of Vessels and Mortgages, Judicial Sales of Vessels and Priority of Claims”, Maritime Law Handbook 2012 / Kluwer Law International


"Terminaloperatør-konvensjonen - om konvensjonens subjekt, anvendelsesområde og ansvarsperiode", Marius nr. 267/2000