Ove-Marthin Granlund

Ove-Marthin Granlund

Partner

Granlund er med sin bakgrunn fra Skatteetaten spesialisert innenfor skatt og avgift for næringslivet. Han arbeider hovedsakelig med næringseiendom.

Granlund bistår både norske og utenlandske virksomheter med norsk og internasjonal skatt og avgift. Hans hverdag består mye i rådgivning og bistand ved kjøp og salg av bedrifter og bedriftsovertakelse. Hans engasjement innenfor næringseiendom går ut på bistand i næringseiendomstransaksjoner og utvikling. For eiendomstransaksjonenes del bistår han ofte kjøper eller selger med forberedelser til kjøp/salg, forhandlinger og gjennomføring, herunder oppgjør. Han har sikkerhetsstillelse i Finanstilsynet med betydelig tilleggsforsikring, og håndterer transaksjoner i mangehundre millionersklassen. Hans engasjement i utvikling av næringseiendom, herunder boligutvikling/feltutvikling) er foruten det rent rettslige som seksjonering, fradeling og leiekontrakter, men også mer kommersielle sider som strukturering, finansiering og kommersialisering.

Han har også enkelte styreverv i eiendomsselskaper og innenfor handel.

Granlund skriver jevnlig skattekronikker i Finansavisen. Han har forfattet flere skatterettslige artikler i fagtidsskrifter og forfattet lærebøker i skatterett.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 50
M: +47 480 16 550
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Mette Harding Hansen
Epost: kalmet@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap Næringseiendom
Utdanning:
1986 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner:

”Reformere eller avskaffe formuesskatten?”, kronikk i Finansavisen 15. juni 2014, skrevet i samarbeid med seniorøkonom Arne Hjertholm
”115 dager med Siv Jensen”, kronikk i Finansavisen 8. februar 2014
”Innspill til finansminister Siv Jensen”, kronikk i Finansavisen 19. oktober 2013
”Skatteperspektiver og valgår”, kronikk i Finansavisen 24. februar 2013
”Rettssikkerhet og skatteklagenemnder”, kronikk i Finansavisen 3. november 2012
”Den korrupte norske stat”, kronikk i Finansavisen 14. juli 2012
”Tilbakebetaling av innbetalt kapital – skattefri mulighet?”, kronikk i Finansavisen 24. mars 2012
”Noen nyttårsforberedelser?”, kronikk i Finansavisen 10. desember 2011
”Hører eiendomsskatten hjemme i kommunevalgkampen?”, artikkel i Finansavisen 27. august 2011
”Hva kommer i stedet for formuesskatt”, artikkel i Finansavisen 15. januar 2011
”Hvem har en tante i Sveits?”, artikkel i Finansavisen 22. august 2009
”Generasjonsskifte – mer enn skatt”, artikkel i Finansavisen 14. februar 2009
”Aksjeinvesteringer – overgang til aksjeselskap”, artikkel i Aksjonæren nr. 2-2006
”Enklere med underskudd?”, artikkel i Finansavisen
”Skattereform 2004-2006, Beskatning av deltakerlignende selskaper og enkeltpersonforetak”, medforfatter
”Beskatning av deltakerlignende selskaper og enkeltpersonforetak”, 2006, medforfatter
”Beskatning av aksjeselskap og selskapsdeltager”, 2005, medforfatter