Per Ragnar Bronken

Per Ragnar Bronken

Partner

Bronken er spesialisert innenfor arbeidsrett, pensjon og personvern.

Bronken bistår norske og utenlandske selskaper innenfor alle bransjer med generell arbeidsrettslig bistand og konfliktløsning. Bronken har lang og bred erfaring innen kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Han har særskilt kompetanse relatert til arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelser og restruktureringer.

Bronken holder ofte foredrag om arbeidsrettslige temaer, og er engasjert som sensor og veileder ved universitetet i Bergen.

Han prosederer jevnlig for norske domstoler innenfor sine kompetanseområder.

Bronken har tidligere arbeidet som advokat i Thommessen og Arntzen de Besche.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett Konfliktløsning og prosedyre Gransking Compliance og Risk management
Utdanning:
2004 Cand. jur., Universitetet i Bergen