Robert Jensen

Partner

 • Robert Jensen er spesialist innen insolvens, restrukturering og tvisteløsning.

  Jensen bistår norske og utenlandske klienter i forbindelse med finansielle restruktureringer, gjeldsforhandlinger og konkurs. Han er rådgiver for kreditorer, aksjonærer, investorer, styrer og ledere og har vært involvert i noen av de største og mest komplekse insolvensprosessene i Norge de siste ti år. Han har også omfattende erfaring med bistand til  norske og utenlandske banker i håndteringen av tapsutsatte engasjementer. Videre engasjeres Jensen som bostyrer i konkurs.

  Han fører jevnlig saker både for de alminnelige domstoler og for voldgiftsrett, og han har bred erfaring med omfattende og kompliserte rettstvister innenfor flere rettsområder og bransjer, både som advokat og dommerfullmektig. Han har prosedert en rekke saker knyttet til fast eiendom, kontraktsrettslige problemstillinger, samt ulike spørsmål på insolvensrettens område. Videre har Jensen spisskompetanse på tvangsfullbyrdelse, midlertidig forføyning og arrest, og bistår virksomheter med sikring av pengekrav og andre krav. Han har erfaring med granskinger etter aksjelovgivningen.

  Det internasjonale ratingbyrået Chambers rangerer Jensen innenfor restrukturering og insolvens.  

  Robert Jensen har tidligere jobbet i Advokatfirma Selmer, som dommerfullmektig og i Finansdepartementet (Skattelovavdelingen). Han er medlem av JUS' fagutvalg for konkurs, pant og akkord. Han benyttes regelmessig som foredragsholder for klienter og på seminarer/konferanser og holder forelesninger og manuduksjoner i konkurs, pengekrav og dynamisk tingsrett for jusstudenter.

 • Spesialisering: Restrukturering og insolvens
 • Utdanning
  Bedriftsøkonom – Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), 2003
  Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 1999
 • Språk
  Engelsk | Norsk
 • Publikasjoner

  Granskingsreglene i aksjelovgivningen – modne for revisjon? Tidsskrift for Forretningsjus, s. 277, 2006

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss