Robert  Langeland

Robert Langeland

Advokatfullmektig

Robert Langeland har jobbet i SANDS siden januar 2019.

Robert arbeider innenfor spesialfeltet entrepriserett, og bistår med både rådgivning i entrepriseprosjektet og med tvisteløsning for både entreprenører og rådgiverfirma.

Robert er utdannet med en mastergrad i rettsvitenskap ved UiB, og skrev sin avhandling hos SANDS i Oslo. Temaet for avhandlinger er «Tilbakebetalingskrav som sanksjon mot brudd på varslingsplikten i NS 8402 punkt 12.3». Under studietiden var han trainee i SANDS ved flere anledninger. Robert har også en bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra UiB.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 99
M: +47 476 60 586
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Entreprise