Silje  Marstrander

Silje Marstrander

Advokatfullmektig

Silje Marstrander har jobbet i SANDS’ entrepriseavdeling siden oktober 2017. Hun bistår med rådgivning i entrepriseprosjekter, infrastrukturprosjekter og med tvisteløsning for utbyggere, entreprenører og rådgiverfirmaer. Silje har også erfaring knyttet til problemstillinger innenfor kontraktsrett, konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Silje fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2017 og har i tillegg en LL.M. grad i konkurranserett fra King’s College i London. På King’s College spesialiserte hun seg i konkurranserett, offentlige anskaffelser og forhandlinger og skrev oppgave med tittelen "Key challenges in reconciling public procurement requirements with competition law in public sector bids".

Gjennom studietiden har Silje hatt praktikantopphold hos flere forretningsjuridiske advokatfirmaer og vært tilknyttet avdelinger for entrepriserett og eiendom. Silje har også erfaring med juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling gjennom to praktikantopphold hos advokatene i OBOS. I to år arbeidet hun også som avdelingsleder og saksbehandler i juridisk avdeling for kulturhuset Kvarteret i Bergen.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 63
M: +47 994 06 127
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Entreprise
Utdanning:
2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017 LL.M. grad i konkurranserett fra King’s College i London