Stein Fredrik Janzon

Partner

 • Janzon er partner ved SANDS kontor i Oslo og arbeider i vår avdeling for Bygg og anlegg.

  Han yter bistand i alle faser av et entrepriseprosjekt enten det gjelder byggherre- eller entreprenørsiden, herunder fremforhandling av kontrakt, løpende bistand i gjennomføringsfasen, sluttoppgjørsforhandlinger og tvisteløsning. Janzon har erfaring fra eiendomsutvikling, forhandlinger om eiendomskjøp og utarbeidelse av utbyggingsavtaler. Han har bistått i forbindelse med reguleringsprosesser med særlig kunnskap om ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven, internkontroll/HMS, miljø- og forurensningsrett, due dilligence-oppdrag ved erverv av fast eiendom, industriselskaper mv. Han avholder jevnlig kurs og seminarer om entrepriserett og ansvar etter forurensningsloven.

  Janzon var medforfatter til Marthinussen m.fl.: NS 8405 med kommentarer (2004). Han har også skrevet diverse artikler i tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

 • Spesialisering: Konfliktløsning og prosedyre Entreprise Miljørett
 • Utdanning
  2001 Godkjent mekler, Den Norske Advokatforening
  Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1986-1992
 • Språk
  Engelsk
 • Publikasjoner

  Marthinussen, Karl m.fl., 2004, NS 8405 med kommentarer (som medforfatter)

  Diverse artikler i tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss