Stein Fredrik Janzon

Stein Fredrik Janzon

Partner

Janzon er partner ved SANDS kontor i Oslo og arbeider i vår avdeling for Bygg og anlegg.

Han yter bistand i alle faser av et entrepriseprosjekt enten det gjelder byggherre- eller entreprenørsiden, herunder fremforhandling av kontrakt, løpende bistand i gjennomføringsfasen, sluttoppgjørsforhandlinger og tvisteløsning. Janzon har erfaring fra eiendomsutvikling, forhandlinger om eiendomskjøp og utarbeidelse av utbyggingsavtaler. Han har bistått i forbindelse med reguleringsprosesser med særlig kunnskap om ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven, internkontroll/HMS, miljø- og forurensningsrett, due dilligence-oppdrag ved erverv av fast eiendom, industriselskaper mv. Han avholder jevnlig kurs og seminarer om entrepriserett og ansvar etter forurensningsloven.

Janzon var medforfatter til Marthinussen m.fl.: NS 8405 med kommentarer (2004). Han har også skrevet diverse artikler i tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 46 62
M: +47 928 80 444
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Ulla Gudlaugsdottir
Epost: ugu@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Entreprise Miljørett
Utdanning:
2001 Godkjent mekler, Den Norske Advokatforening
1986-1992 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner:

Marthinussen, Karl m.fl., 2004, NS 8405 med kommentarer (som medforfatter)

Diverse artikler i tidsskrifter hvor tema er entrepriserett, plan- og bygningsrett mv.