Stig Nordal

Stig Nordal

Partner

Nordal er spesialisert innen skatterett og selskapsrett. Han arbeider særlig med eier- og selskapsstrukturering, emisjoner, transaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han har et særlig fokus på skattemessige forhold i slike situasjoner, i tillegg til at han arbeider med klagesaker og prosessoppdrag knyttet til næringsbeskatning.

Nordals arbeid retter seg særlig mot tidligfase og vekstselskaper innenfor ulike deler av teknologisegmentet (it/tech, medtech, biotech). Han bistår både startups og modne selskaper i ulike faser av sin utvikling, samt arbeider løpende med teknologi-investorer, business angel fond og venturefond. Nordal leder teknologi- og innovasjonsgruppen i SANDS som samarbeider med en rekke tidligfasemiljøer, inkubatorer og innovasjonsmiljøer. Han har styreverv i ulike teknologi-startups og teknologifond.

Nordal var en periode i Silicon Valley, California, USA der han arbeidet med tilrettelegging for norske selskaper som etablerer seg i USA i samarbeid med US-advokater og finansmiljø i Silicon Valley.

Nordal har vært medforfatter til flere bøker og artikler om skatterettslige temaer.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Jane Gustavson
Epost: jhg@sands.no

Spesialisering:
Teknologi Skatt, avgift og regnskap Immaterialrett M&A Kapitalforvaltning og Private Equity
Utdanning:
1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
Verv:
Diverse styreverv i SMB selskaper
Publikasjoner:

Diverse artikler om skatterettslige temaer i ulike tidsskrifter
”Beskatning av deltakerlignede selskaper og enkeltpersonsforetak” (2006) – medforfatter
”Beskatning av aksjeselskap og selskapsdeltakere” (2005) – medforfatter