Victoria  Steen Svendsen

Victoria Steen Svendsen

Advokatfullmektig (Permisjon)

Victoria Steen Svendsen begynte i SANDS’ avdeling for tvisteløsning og prosedyre i 2016, og er i tillegg tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling, samt gransknings- og complianceteam. Victoria har siden oppstart i SANDS jevnlig prosedert saker for domstolene, herunder deltatt i arbeidsrettssaker og i større Økokrim-saker. I tillegg til prosedyrearbeid, arbeider Victoria bredt innenfor arbeidsrett og bistår med gransknings- og compliancearbeid både innenfor arbeidsrettsfeltet og med fokus mot økonomisk kriminalitet.

Victoria har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen konfliktmekling og økonomisk kriminalitet. Victoria har også vært ansatt ved Universitetet i Bergen som arbeidsgruppeleder, der hun underviste i Forvaltningsrett, Arve- og familierett, Kontraktsrett og Juridisk metode.

Før Victoria tiltrådte stillingen hos SANDS har hun hatt traineeopphold i flere advokatfirmaer, herunder Schjødt, Advokatfirmaet Grette og Ro Sommernes advokatfirma. Hun har i tillegg hatt to traineeopphold og skriveplass for masteroppgave hos SANDS, der hun skrev avhandling med tittelen «Kriminalisering av korrupsjon, en analyse av den objektive gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 387». Victoria har videre erfaring fra offentlig sektor der hun arbeidet som saksbehandler hos Sivilombudsmannen.

Kontaktinformasjon


T: +47 22 81 45 75
M: +47 924 18 035
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Torill Severins
Epost: tse@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Mekling Økokrim Arbeidsrett