Fredrik  Nyland

Fredrik Nyland

Advokatfullmektig

Fredrik Nyland er advokatfullmektig ved SANDS sitt Tønsberg-kontor. Han er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett.

Fredrik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i skatterett og forsikringsrett.

Under studietiden hadde Fredrik trainee-opphold hos advokatfirmaene Kluge, BA-HR og Tenden, i tillegg til både Oslo- og Tønsbergkontoret til SANDS. Han har også arbeidet på Juridisk Bibliotek og vært oppgaveretter for studenter på 1. og 2. studieår.

Fredrik har hatt flere politiske verv, blant annet 8 år som kommunestyrerepresentant i Fet kommune.

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 85
M: +47 480 16 585
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise Forsikring