Johanne Ugulen Bærland

Johanne Ugulen Bærland

Special Counsel

Ugulen Bærland er spesialisert innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun har i tillegg lang erfaring innenfor andre forretningsjuridiske fagfelt, herunder selskapsrett/transaksjoner, kontraktsrett og fast eiendom.

Ugulen Bærland har solid kompetanse innen arbeidsrett og bistår både private og offentlige oppdragsgivere. Hun har omfattende erfaring i å gi strategisk rådgivning i personalsaker, ved rekruttering og i omstillingsprosjekter. Hun har i tillegg spesialisering innenfor kollektiv arbeidsrett, herunder drøfting og forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene, lønnsforhandlinger mv.

Hun har mange års erfaring som forleser i ulike juridiske fag på masternivå og holder jevnlig kurs og foredrag innen ulike arbeidsrettslige emner. Videre er Bærland veileder ved Universitetet i Oslo.

Ugulen Bærland har tidligere arbeidserfaring fra både privat og offentlig virksomhet bl.a. som advokat og dommerfullmektig.

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 75
M: +47 926 96 106
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Daniella Dahlen Eide
Epost: ded@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett
Utdanning:
Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2006
Bachelor i økonomi, Høgskolen i Oslo, 1997