Sarah  Lindeberg

Sarah Lindeberg

Advokatfullmektig

Sarah er advokatfullmektig ved firmaets kontor i Tønsberg. Sarah er tilknyttet selskapets faggruppe for skatterett og selskapsrett. Sarah har særlig erfaring med rådgivning og bistand til selskaper i forbindelse med generelle skattespørsmål, herunder omorganiseringer, egenkapitaltransaksjoner og konsernforhold, både nasjonalt og internasjonalt.

Hun er veileder ved det juridiske fakultetet i Bergen for masteroppgaver i skatterett.

Sarah har tidligere jobbet i Deloitte Advokatfirma AS og ved Universitetet i Stavanger.

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 82
M: +47 907 11 238
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Daniella Dahlen Eide
Epost: ded@sands.no

Spesialisering:
Skatt, avgift og regnskap
Publikasjoner:

«Tilbakevirkende lovgivning på skatterettens område; rettstilstanden etter Rt.2010 s.143, Rederiskattdommen." Skatterett 01/2011.