Stig Horstad

Senioradvokat

 • Stig Horstad er spesialisert innenfor skatte- og selskapsrett og er tilknyttet firmaets gruppe for skatt, avgift og regnskapsrett. Han har bred erfaring med rådgivning til klienter vedrørende bedrifts- og kapitalskattemessige problemstillinger, samt konflikthåndtering og prosesser overfor skattemyndighetene.

  Horstad bistår også selskaper og eiere med generell forretningsjuridisk bistand, herunder ved kjøps- og salgstransaksjoner, egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer.

  Horstad har opparbeidet betydelig skattefaglig erfaring fra det offentlige. Han har tidligere jobbet i Finansdepartementets skattelovavdeling, samt hatt hospiteringsopphold ved Skattedirektoratets rettsavdeling. Han har arbeidet med prinsipielle spørsmål og lovgivningsprosesser både på skatte- og avgiftsrettens område.

  Horstad har også arbeidet som advokat i flere år hos Deloitte Advokatfirma i Oslo.

 • Spesialisering: Skatt, avgift og regnskap
 • Utdanning
  Enkeltfag – Bedriftsøkonomi og regnskap – Handelshøyskolen BI, 2014
  Spesialfag – Bedriftsbeskatning og selskapsrett, Universitetet i Oslo, 2006
  Master of Laws (LL.M) – Commercial Law, University of Southampton, 2006
  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2005
 • Språk
  Engelsk | Norsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss