Thor Tidemann Bjønnes

Thor Tidemann Bjønnes

Senioradvokat

Thor Tidemann Bjønnes jobber med fast eiendom og kontraktsrett rettet mot IT-bransjen. Bjønnes er en erfaren prosedyreadvokat, og har prosedert saker for alle instanser – herunder for Høyesterett.   

Bjønnes bistår eiendomsfirmaer med særlig tingsrettslige problemstillinger og tvister vedrørende kjøp og salg. Han bistår firmaer innenfor IT-bransjen med bl.a. ulike former for kjøpsavtaler, konfidensialitetsproblematikk, brukerbetingelser og samarbeidsavtaler.

Han har siden 2011 samarbeidet tett med startup-miljøer i Vestfold rettet mot teknologi.

Bjønnes har for øvrig bred arbeidserfaring etter å ha vært dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett og politijurist for Nordre Buskerud politidistrikt. Han har vært benyttet som bobestyrer ifm. konkurser. Bjønnes har vært advokat siden 2007

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 78
M: +47 926 00 556
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Anne-Line Høivik Holm
Epost: ahh@sands.no

Spesialisering:
Konfliktløsning og prosedyre Næringseiendom
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 2003