Tonje H. Drevland

Tonje H. Drevland

Senioravokat

Drevland bistår hovedsakelig klienter med rådgivning innen selskapsrett og selskapsrettslige transaksjoner (emisjoner, fusjoner og fisjoner mv.) samt ved kjøp og salg av selskaper.

Hun har også lang erfaring med rådgivning innen arbeidsrett og arbeidsrettslige prosesser, herunder ved oppsigelser, i omorganiseringsprosesser og ved arbeidsrettslige tvister. Hun rådgir også regelmessig innen generell kontraktsrett, og har bistått ved utarbeidelse av de fleste typer kommersielle avtaler, herunder standardvilkår for salg av varer og tjenester og agentavtaler.

Drevland har innehatt flere styreverv i selskaper i privat sektor.

Kontaktinformasjon


T: +47 33 01 77 87
M: +47 926 21 800
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2009

Språk: Engelsk
Publikasjoner:

"Arbeidsgivers styringsrett - en «restkompetanse»?", Arbeidsrett 01/2010, co-author Tarjei Thorkildsen


"Outsourcing - hvilke regler bør du kjenne til? ", Mediaplanet attachement to Finansavisen 11 February 2013