SANDS Tromsø kontor eksteriør foto

Våre advokater i Tromsø

Med lokal kunnskap om regionens næringsliv og offentlige virksomhet samt solide fagkunnskaper innenfor de enkelte juridiske fagområder, har vårt kontor i Tromsø bygget en solid kundeportefølje og evne til å rekruttere de beste medarbeiderne.

Våre advokater yter bistand innenfor et bredt spekter av forretningsjuridiske områder, med hovedfokus på kunder innenfor næringsliv og offentlig sektor. Slik bistand omfatter bl.a. ulike former for kommersielle kontrakter, prosedyre, entrepriserett og fast eiendom, fiskeri- og havbruksrett, selskapsrett og transaksjoner, arbeidsrett og offentlige anskaffelser. Innenfor disse områder yter våre advokater bistand i form av juridisk og strategisk rådgivning, myndighetskontakt, samt tvisteløsning og prosedyre.

Som et landsdekkende advokatfirma med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tønsberg, Ålesund og Tromsø, kan vi tilby spisskompetanse og kapasitet innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Den enkelte advokats faglige kompetanse benyttes uavhengig av hvilket kontor vedkommende er tilknyttet. På den måten kan vi bistå våre oppdragsgivere over hele landet, samtidig som vi har den regionforankrede nærheten til kundene. Både kompetanse- og kostnadsmessig er det en fordel for våre oppdragsgivere.

Besøksadresse

Strandtorget 3
9008 Tromsø

Postadresse

Postboks 1088
9261 Tromsø

Kontakt

Tlf: +47 77 61 78 00
post@sands.no

Advokatassistenter/Sekretærer