Jens Johan Hjort

Partner

  • Hjort har de siste fire årene vært ordfører i Tromsø. Før dette var han partner i advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co, og han har også erfaring fra Miljøverndepartementet og Finansdepartementet. Hjort har spesialkompetanse innen prosedyre, arbeidsrett, kommunal- og forvaltningsrett og eiendomsrett, herunder frednings- og ekspropriasjonssaker. Før han ble ordfører i Tromsø hadde Hjort en rekke styreverv innen idrett og næringsliv. Hjort er styreleder for Festspillene i Nord-Norge, medlem av bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA og medlem av Samisk språkutvalg. Han har et omfattende nettverk innen lokal, regional og nasjonal toppforvaltning, herunder i Sametinget. Hjort har også særskilt kompetanse innen kommunikasjon og mediehåndtering.

    Hjort er ny leder av Advokatforeningen fra 1. juni 2016.

  • Spesialisering: Myndighetskontakt Konfliktløsning og prosedyre Arbeidsrett
  • Utdanning
    Cand. jur., Universitetet i Oslo med spesialfag fra University of North Dakota, 1990
  • Språk
    Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss