Jens Johan Hjort

Partner

 • Hjort har spesialkompetanse innen prosedyre, arbeidsrett og eiendomsrett. Han bistår klienter med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning. Innen eiendomsrett har han også særlig ekspertise i relasjon til frednings- og ekspropriasjonssaker.

  Jens Johan er også rådgiver innen kommunal- og forvaltningsrett og har omfattende erfaring fra offentlig forvaltning, både i staten og regionalt. Han har tidligere arbeidet både i Miljøverndepartementet og Finansdepartementet og var ordfører i Tromsø 20012-2016. Han gir råd til næringslivet, organisasjoner og andre virksomheter på regulatoriske forhold, effektiv håndtering av prosesser som involverer offentlig myndighet, herunder søknads-, godkjennings- og klagesaker, offentlige tilsyn samt saker som kan påvirkes av politiske beslutninger. Jens Johan har dessuten særskilt kompetanse innen kommunikasjon og mediehåndtering og et omfattende nettverk innen lokal, regional og nasjonal toppforvaltning.

  Han har en rekke styreverv innen næringsliv, idrett og kultur. Jens Johan er blant annet medlem av bedriftsforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA, er styreleder for Festspillene i Nord-Norge, og medlem av etisk råd i NFF.

  I 2016 ble Jens Johan Hjort valgt til leder av Den Norske Advokatforening.

   

 • Spesialisering: Myndighetskontakt Konfliktløsning og prosedyre Arbeidsrett
 • Utdanning
  Cand. jur., Universitetet i Oslo med spesialfag fra University of North Dakota, 1990
 • Språk
  Engelsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss