Morten  Henriksen

Morten Henriksen

Advokat

Morten Henriksen har særlig kompetanse innen transaksjoner, selskapsrett og kontraktsrett.

Han bistår innen alle ledd i emisjons- og oppkjøpsprosesser, herunder med tilrettelegging og gjennomføring av due diligence prosesser, kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av investeringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, avtaler om konvertible lån og andre transaksjonsdokumenter for kjøp og salg av selskaper og virksomheter, inkludert næringseiendom.

Han bistår i tillegg i forbindelse med inngåelse, endring og opphør av alle typer kommersielle avtaler, som avtaler om kjøp og salg, produksjonsavtaler, distribusjonsavtaler, agentavtaler og samarbeidsavtaler (joint ventures), i tillegg til å yte generell selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning.

Spesialisering: Selskapsrett, Transaksjoner – M&A

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 28
M: +47 970 15 397
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
M&A Bank- og finansrett
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2004-2009
LLM, International Maritime Law, University of Wales, Swansea, 2008-2009