Ida  M. Haro

Ida M. Haro

Advokat

Ida Haro er ansatt som advokat ved SANDS kontor i Tromsø og er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. I tillegg til å spesialisere seg innenfor arbeidsrett har Ida erfaring innenfor andre forretningsjuridiske fagfelt, herunder merverdiavgift og annen indirekte beskatning, selskapsrett og kontraktsrett. Hun har tidligere arbeidet bredt som avgiftsrådgiver for små og mellomstore private virksomheter, og har gjennom sitt arbeid som rådgiver bistått jevnlig i forbindelse med klagebehandling og annen korrespondanse overfor ulike offentlige myndigheter. 

Ida fullførte mastergraden i Rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø høsten 2014 med spesialisering innenfor arbeidsrett og selskapsrett.

Under studieforløpet var Ida ansatt halvannet år som saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord-Norge og arbeidet hovedsaklig med saker innenfor rettsområdene arbeidsrett, trygderett og barnerett.

Før Ida tiltrådte stillingen i SANDS i mars 2017, arbeidet hun tre år ved avdeling for Indirect Tax i Ernst & Young med nasjonal merverdiavgift og fast eiendom som sine primære fagfelt

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 14
M: +47 936 75 654
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Arbeidsrett Selskapsrett