Kjersti Holum Karlstrøm

Partner

Karlstrøm jobber spesialisert med kontraktsrett, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hun bistår jevnlig både byggherresiden og entreprenørsiden (offentlige og private)  med rådgivning og tvisteløsning innenfor norske standardkontrakter. Bistand strekker seg fra forhandlinger og kontraktsinngåelse til oppfølgning i kontraktsperioden og tvisteløsning/prosedyre.

Karlstrøm jobber videre spesialisert med offentlige anskaffelser, og yter bistand til både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Bistand omfatter blant annet planlegging av anskaffelsen, utforming av konkurransegrunnlag og kontrakter, bistand i forhandlinger og ved klager herunder prosess for tvisteløsningsorganer.

Hun har betydelig erfaring med saker som innbefatter insolvens og restrukturering.

Karlstrøm har arbeidet som advokat og dommer i mange år, og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har således de beste forutsetninger for strategisk rådgivning til klienter som står i slike prosesser.

Karlstrøm holder årlig en rekke foredrag innenfor hennes fagområder for næringslivet og offentlige oppdragsgivere.

Kontaktinformasjon


T: +47 77 61 78 11
M: +47 977 43 248
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Entreprise Energi, shipping & offshore Konfliktløsning og prosedyre Restrukturering og insolvens
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Tromsø, 2001