Britt Nergård

Britt Nergård

Special Counsel

Britt Nergårds kompetanseområde er særlig knyttet til offentlige anskaffelser, kontraktsrett, entrepriserett og forvaltningsrett.

Innenfor entrepriserett bistår hun både entreprenører samt private og offentlige byggherrer. Nergård har også bistått kommuner i kontraktsforhandlinger i tilknytning til vindkraftutbygging i trøndelagsregionen.

Nergårds tverrfaglige bakgrunn innen juss, økonomi og offentlig eiendomsforvaltning er spesielt relevant både for fagområdet offentlige anskaffelse og entreprise. Hun har lang arbeidserfaring innenfor kommunal eiendomsforvaltning, og et av hennes hovedfokusområder er offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsprosjekter. Hun har bistått offentlige etater med alt fra utforming eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag/tilbud til evaluering av tilbud, klagebehandling herunder behandling i klagenemnd og domstol. Hun har også bistått private leverandører i forbindelse med deltakelse i offentlige anbudskonkurranser.

Nergård har jobbet 16 år i ulike funksjoner i NSB og 10 år i Trondheim kommunes eiendomsenhet – Trondheim Eiendom, bl.a. som økonomisjef og direktør.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 16
M: +47 952 63 865
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
EU, EØS og konkurranserett Entreprise
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2010
Bedriftsøkonom, BI, 1991