Eivind Junker

Advokatfullmektig, ph.d.

 • Eivind Junker er ekspert i plan- og bygningsrett, og har særlig detaljert kunnskap om regelverket for kommunal arealplanlegging. Han bistår både offentlige og private aktører i forbindelse med kommune- og reguleringsplaner. Gjennom sin brede utdanning og allsidige erfaring har Junker evne til å rådgi og delta i alle faser, både i forberedelse, gjennomføring og tvister knyttet til planene. Konkrete problemstillinger kan eksempelvis være utredningsplikt, krav til medvirkning, innhold i planbestemmelser, dispensasjon og gyldighet av innsigelser.

  I tilknytning til plan- og bygningsretten har Junker også betydelig kompetanse innen generell forvaltningsrett og miljørett, samt skadeforebygging og erstatningsansvar. Gjennom arbeid med utvikling av regelverk og veiledning på statlig nivå, blant annet som sekretær for Overvannsutvalget (NOU 2015: 16), har Junker også vesentlig erfaring med praktisering av lovverket. Junker er dessuten en av landets fremste eksperter på kommuners forebyggingsplikt og erstatningsansvar knyttet til flom, skred og andre naturskader.

  Junker har også hatt en akademisk karriere, og forsvarte i 2017 sin juridiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han studert geografi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og risikohåndtering ved Universitetet i California, Berkeley. Han har publisert en rekke artikler om arealplanlegging, skadeforebygging og erstatningsansvar, og er en ettertraktet foredragsholder.

  Tidligere har Junker blant annet vært seniorrådgiver i Miljødirektoratet, stipendiat ved UiO og advokatfullmektig i Kluge advokatfirma.

 • Spesialisering: Næringseiendom Miljørett Myndighetskontakt
 • Utdanning
  Ph.d. i rettsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2017)
  Master i rettsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2009)
  Bachelor i geografi (Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2008)
 • Språk
  Engelsk | Norsk
 • Publikasjoner
  • Forenklinger i plan- og bygningsloven og TEK: Helles barnet ut med overvannet? Kart og Plan, Vol. 78, 2018.
  • Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany. NIBR report 2017:1 (med Gro Sandkjær Hanssen, Line Barkved, Stefan Görlitz, Hege Hisdal, Hege Hofstad, Eduard Interwies, Sverker Jagers, Eivind Junker, Lennart J. Lundqvist, Isabel Seifert og Mikael Seva.
  • Oversikt over rettigheter til fast eiendom. Karen Eg Taraldrud, Cappelen Damm (bokomtale). Kart og Plan, 2017
  • Kravene til kommunens aktsomhet ved mulig naturfare – en kommentar til Nissegård-dommen (Rt-2015-257). Kart og Plan, 2015 (med Steinar Taubøll).
  • Kommunens kontroll med eksterne utredninger av fare i planlegging og byggesak. Kart og Plan, 2015.
  • Safety or Salamanders? Natural Hazards and Environmental Conservation in Comprehensive Planning. Sustainability, 2014.
  • Forebygging av flom- og skredskader. Lovgiving og ansvar. SINTEF Byggforsk, 2013.
  • Kommuners plikt til å undersøke konsekvenser av klimaendringer ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Nordisk miljörättslig tidskrift, 2012.

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss