Frode Henning Antonsen

Frode Henning Antonsen

Partner

Antonsen har spesialisering i kontraktsrett, særlig innenfor entreprise, skipsbygging, industri og leveransekontrakter i ulike bransjer (både rådgivningskontrakter og tilvirkningskontrakter). Det gjelder bistand både i forhandlinger og kontraktsinngåelse, oppfølging i kontraktsperioden og tvisteløsning. I dette ligger også strategisk bistand i forbindelse med den enkelte sak. Antonsen bistår både offentlige og private aktører.

Antonsen har videre kompetanse i offentlige anskaffelser, fast eiendoms rettsforhold og selskapsrett. Han yter også bistand til leverandørindustrien både når det gjelder landbasert virksomhet og offshore, for eksempel innenfor solar og treforedling.

Antonsen bistår flere større entreprenører, byggherrer og leverandører/kjøpere av teknisk utstyr. Antonsen har bred erfaring med saker for en rekke bompengeselskaper i Norge både på selskapsrettslig side, kontraktsrettslig side og ved anskaffelser. Han har også erfaring innen eiendomstransaksjoner og struktureringsprosesser. Han bistår kommunal sektor med rådgivning innenfor avtaleinngåelser, entrepriserett og fast eiendom, herunder utbyggingsavtaler.

Antonsen prosederer jevnlig saker for offentlige og private oppdragsgivere både for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett.

Antonsen var i to år vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 08
M: +47 480 16 508
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
Næringseiendom Konfliktløsning og prosedyre Entreprise
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1997
Studier i EU-rett og energirett ved Rijksuniversiteit Leiden, Nederland, 1995
Befalsskolen for Hærens Intendantur og Hærens Transportkorps (logistikk), 1989