Hanne  Nesset Skare

Hanne Nesset Skare

Advokatfullmektig

Hanne Skare er advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Trondheim. Skare har erfaring innen erstatningsrett og forsikring, og var ansatt i et av Norges største forsikringsselskap før hun tiltrådte stillingen i SANDS.

Hanne har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og en LLM Master in Laws fra University of South Wales. Hun leverte masteravhandling høsten 2014 innen engelsk selskapsrett, og har spesialisering innen engelsk kontraktsrett og erstatningsrett, samt internasjonal privatrett og ekspropriasjon.

Under studietiden i Oslo var Hanne ansatt som fast trainee ved et advokatfirma i Oslo. Hun har også hatt verv i Juristforeningen, ANSA og studentutvalget ved University of South Wales.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 28
M: +47 926 19 468
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Selskapsrett Næringseiendom
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2014
LLM Master in Laws, University of South Wales, 2014