Harald Ellefsen

Harald Ellefsen

Partner

Ellefsens kompetanseområder er særlig knyttet til strategisk rådgivning, prosjekt- og forretningsutvikling, myndighetskontakt og offentlig forvaltning.

Han har sitt spesialfelt i skjæringsområdet mellom politikk, offentlig myndighetsutøvelse og næringsliv. Han bistår løpende private bedrifter med forvaltningsrettslige spørsmål. Ellefsen har lang erfaring fra ulike strategiske og forhandlingsmessige prosesser med myndighetsorganer både på administrativt og politisk nivå.

Ellefsen var innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag 1985–1997, etter å ha vært 1. vararepresentant 1981–1985. Han møtte fast på Stortinget fra 1983, og var medlem av Forbruker- og administrasjonskomiteen 1983–1985, nestleder i Justiskomiteen 1985–1989 og medlem av Finanskomiteen 1989–1997.

Ellefsen er styremedlem i Kverva AS og styreleder i Sofell AS.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 02
M: +47 480 16 502
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
Myndighetskontakt Bank- og finansrett Fiskeri og oppdrett
Utdanning:
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1976