Ingrid Knudsen  By Rise

Ingrid Knudsen By Rise

Advokatfullmektig

Ingrid Knudsen By Rise har vært ansatt som advokatfullmektig ved SANDS sitt kontor i Trondheim siden juni 2019 og er tilknyttet firmaets faggruppe for arbeidsrett.

Ingrid fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2019. Hun har hatt arbeidsrett og selskapsrett som spesialfag under studiene.

Før Ingrid tiltrådte stillingen hos SANDS, har hun vært trainee og hatt skriveplass for masteroppgave ved Trondheimskontoret. Hun skrev masteroppgave innen arbeidsrett med tittelen «Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. I hvilken utstrekning har arbeidsgiver ansvar for kollegaers gjengjeldelseshandlinger etter aml. § 2A-2?».

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 09
M: +47 404 77 429
Last ned: V-card
Last ned: CV
Spesialisering:
Arbeidsrett