Maja Bentzon Skei

Advokat

  • Maja er spesialisert innenfor arbeidsrett og har bred erfaring innen ulike arbeidsrettslige områder, herunder ansettelser, nedbemanninger/oppsigelser, innleie- og konsulentforhold, virksomhetsoverdragelser, tariffrett, pensjon mv. Før hun begynte hos Steenstrup Stordrange jobbet hun fire år hos Schjødt i Oslo, hvor hun var tilknyttet avdeling arbeidsliv.

    Maja har prosedert flere saker for domstolen innenfor sitt spesialfelt, og har mye erfaring med rettsmekling, forhandlingsmøter og andre møter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

    Maja har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg innen individuell og kollektiv arbeidsrett. I studietiden var hun trainee hos Schjødt, samt frivillig for Gatejuristen i Oslo. Hun ble også tildelt Schjødtstipendet, og skrev sin masteroppgave med temaet "Bedriftsinterne aldersgrenser" i 2012.

  • Spesialisering: Arbeidsrett
  • Språk
    Engelsk | Norsk

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss