Martin Fevaag Larsen

Martin Fevaag Larsen

Partner

Larsen er spesialisert innenfor transaksjonsrådgivning og bistår private investeringsselskaper- og fond samt andre private aktører med investeringer, kjøp og salg av virksomhet, selskapsrett og generell kontraktsrett. Larsen bistår også flere industrielle aktører og teknologiselskaper.

Larsen har kompetanse innen alle ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser, og har bred erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av store og komplekse transaksjonsprosesser. Erfaringen omfatter også omstruktureringer, generell selskapsrettslig rådgivning samt rådgivning og forhandlinger i forbindelse med strukturering og etablering av joint ventures og andre former for samarbeid mellom private aktører. Larsen har videre bred erfaring med strukturering, utvikling og kjøp og salg av næringseiendom.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
Publikasjoner:

”Ulovfestet gjennomskjæring ved skattemotivert valg av transaksjonsform – grensen for legitim skattetilpasning ved fisjon med etterfølgende aksjesalg under fritaksmetoden etter gjeldende rett”, Masteravhandling vår 2012 ved Universitetet i Oslo