Martin Fevaag Larsen

Martin Fevaag Larsen

Senioradvokat

Larsen er spesialisert innenfor fusjoner og oppkjøp (M&A) samt generell selskapsrett. Erfaringen omfatter særlig kontraktsutforming og rådgivning rettet mot private equity/venture capital fond og andre private aktører.

Larsen har kompetanse innen alle ledd i fusjons- og oppkjøpsprosesser, og bistår blant annet med gjennomføring og tilrettelegging av due diligence prosesser samt forhandlinger og utforming av kjøpekontrakter, både på kjøper- og selgersiden. Bistanden omfatter også generell selskapsrettslig rådgivning, samt rådgivning og forhandlinger i forbindelse med etablering og strukturering av joint ventures og andre former for samarbeid mellom private aktører. Larsen har også spesialisering innen skatterett og immaterialrett.

Han har levert avhandlingen med tittelen «Ulovfestet gjennomskjæring ved skattemotivert valg av transaksjonsform – grensen for legitim skattetilpasning ved fisjon med etterfølgende aksjesalg under fritaksmetoden etter gjeldende rett».

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 18
M: +47 924 64 974
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
M&A
Utdanning:
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012
Publikasjoner:

”Ulovfestet gjennomskjæring ved skattemotivert valg av transaksjonsform – grensen for legitim skattetilpasning ved fisjon med etterfølgende aksjesalg under fritaksmetoden etter gjeldende rett”, Masteravhandling vår 2012 ved Universitetet i Oslo