Stina Eriksson

Stina Eriksson

Advokat

Stina Erikssons kompetanseområde er særlig knyttet til arbeidsrett og sivilprosess. Hun yter løpende arbeidsrettslig bistand innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett til små og store virksomheter. Stina har bistått i en rekke prosesser for domstolene, særlig innenfor arbeidsrett og kontraktsrett.

Stina er også ansatt som oppgaveretter/sensor ved Universitetet i Tromsø fra 2015.

Kontaktinformasjon


T: +47 73 99 27 27
M: +47 980 80 470
Last ned: V-card
Last ned: CV

Sekretær: Hilde Kristin Aasarød
Epost: hka@sands.no

Spesialisering:
Arbeidsrett Konfliktløsning og prosedyre
Utdanning:
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2015
Publikasjoner:

«Den materielle sannhets prinsipp», masteravhandling vår 2015 ved Universitetet i Tromsø.