Corona-beredskap 24/7

På grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i med coronaviruset, har SANDS opprettet en egen CORONABEREDSKAP som er bemannet 24/7.

Spredningen av Coronaviruset, WHO’s anbefalinger og de nasjonale myndighetenes tiltak for å begrense videre spredning har vist seg å ha en svært negativ effekt på verdensøkonomien. Dette vil sannsynligvis få betydning for din bedrift, dine kontrakter, låneavtaler, leveranser, betalingsforpliktelser og ikke minst forholdet til de ansatte. Dette reiser en rekke juridiske utfordringer. Utfallet for din bedrift vil avhenge av en konkret vurdering.

Virussituasjonen og myndighetens tiltak kan under visse omstendigheter frita partene fra sine forpliktelser eller gi grunnlag for utsettelse. Det er imidlertid ikke noen automatikk i dette.

En rekke faktorer kan være avgjørende, slik som avtalens ordlyd, tidspunktet for inngåelsen av avtalen, partenes kunnskap om situasjonen når avtalen ble inngått og hva partene med rimelighet har gjort for å legge alternative planer. Det handler også om god kommunikasjon med dine samarbeidspartnere og ansatte, samt hvilke tiltak bedriften har iverksatt. Selv om vurderingen har likhetstrekk fra bransje til bransje og fra sektor til sektor vil den ikke nødvendigvis falle likt ut.

Les våre bransjespesifikke nyheter og kommentarer vedrørende Corona-pandemien under:

 

 

Våre sektorledere er tilgjengelig 24/7 for å svare på dine spørsmål.

ENTREPRISE

Alf Johan Knag
ajk@sands.no
T: +47 55 30 10 09
M: +47 419 16 709

M&A

Andreas Fuglesang
afu@sands.no
T: +47 22 81 45 55
M: +47 995 23 525

EIENDOM

Christian Hartmann
coh@sands.no
T: +47 22 81 45 83
M: +47 938 81 855

FORSIKRING

Christian Kjellby Nesset
ckn@sands.no
T: +47 22 81 46 70
M: +47 419 16 656

SMITTEVERNLOVGIVNING

Halfdan Mellbye
hme@sands.no
T: +47 55 30 10 31
M: +47 419 16 731

IKT | TECH-LEVERANSER

Gisle Edvard Årnes
gea@sands.no
T: +47 22 81 46 54
M: +47 922 22 330

IPR

Katrine Malmer-Høvik
kmh@sands.no
T: +47 22 81 45 87
M: +47 480 16 587

ENERGI, SHIPPING & OFFSHORE

Lars Berge Andersen
lba@sands.no
T: +47 22 81 45 31
M: +47 908 79 896

PROSEDYRE

Morten Steenstrup
ms@sands.no
T: +47 22 81 45 40
M: +47 480 16 540

COMPLIANCE

Nicolai Skridshol
nsk@sands.no
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861

SJØMAT

Ole-Martin Lund Andreassen
oma@sands.no
T: +47 77 61 78 13
M: +47 480 16 513

ARBEIDSRETT

Per Ragnar Bronken
prb@sands.no
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528

TEKNOLOGI OG INNOVASJON

Stig Nordal
sn@sands.no
T: +47 22 81 45 62
M: +47 480 16 562

EU/ EØS- OG KONKURRANSERETT

Thomas Sando
tsa@sands.no
T: + 47 33 01 77 79
M: + 47 951 26 344

SKATT OG AVGIIFT

Ulf Sørdal
uso@sands.no
T: +47 55 30 10 17
M: +47 419 16 717

BANK OG FINANS

Ylva C. Axelsen
yca@sands.no
T: +47 22 81 45 56
M: +47 915 14 644

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Åshild Fløisand
aaf@sands.no
T: +47 55 30 10 45
M: +47 419 16 745