Bank og finans

Våre advokater bidrar gjennom hele finansieringsprosessen fra forprosjektering til implementering, og har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale oppdrag. Vi samarbeider med andre avdelinger i firmaet for å gi effektive og praktiske råd ved strukturering, forhandlinger, etablering og gjennomføring av finansieringsløsninger.

Vi har et stort internasjonalt kontaktnett og blir ofte valgt av utenlandske advokater til å bistå der norske foretak inngår i en internasjonal finansiering.

Vi bistår også forsikringsselskaper og forsikringsformidlere i forbindelse med avtaleforhandlinger, rammevilkår, tvisteløsning og ved gjennomgang av forsikringsvilkår og markedsmateriale mv.

I samarbeid med advokater med kompetanse innenfor restrukturering og insolvens har vi etablert et eget team som bistår ved restrukturering og refinansiering av virksomheter samt tapsutsatte engasjement.

Hva vi gjør på dette området: 

 • Vurdering og rådgivning med hensyn til lånestruktur
 • Utarbeidelse av låneavtaler; syndikerte og bilaterale
 • Utarbeidelse og etablering av sikkerheter (pant/garantier)
 • Utarbeidelse og gjennomgang av forsikringsvilkår og tilknyttet materiale
 • Oppkjøpsfinansiering; private og børsnoterte virksomheter
 • Finansiering av fast eiendom, skip og andre aktiva (asset financing)
 • Prosjektfinansiering
 • Obligasjonslån
 • Derivater
 • Leasing
 • Regulatoriske forhold
 • Restrukturering og refinansiering av virksomheter
 • Tapsutsatte engasjement