Bygg og anlegg

Vår avdeling for Bygg og anlegg utgjør et av landets fremste kompetansemiljøer for bygge- og anleggsbransjen. Våre 20 advokater har omfattende erfaring med rådgivning, prosessoppdrag og kurs for bygg og anleggsbransjen. Vi ønsker å være din viktigste rådgiver ved å forstå din virksomhet og tilby førsteklasses kompetanse.

Bygg og anlegg er en av landets viktigste næringer. Bransjen består bl.a. av private eiendomsutviklere og offentlige byggherrer, store entreprenørselskaper og mindre håndverksbedrifter, samt en rik flora av rådgivningsfirmaer. Vårt team samarbeider med alle deler av næringen. 

Bransjen møter nye og høyere krav til juridisk innsikt på alle fronter. Bygnings- og reguleringslovgivningen er under konstant fornyelse, og forskriftene blir stadig mer detaljerte. En offentlig anskaffelse må kvalitetssikres grundig for å unngå snubletråder, avvisninger og klagerunder. Standardkontraktene krever at partene forholder seg til varslingsprosedyrer med dramatiske konsekvenser dersom en trår feil. Parallelt med dette blir aktørene mer bevisst sine rettigheter og verdien av å argumentere.

Hva vi gjør på dette området:

 • Plan- og reguleringsprosessen
 • Utbyggingsavtalen
 • Risikoanalyse og –styring
 • Planlegging og organisering av prosjektet
 • Offentlige anskaffelser
 • HMS og byggherreforskriften
 • Kontraktsforhandlinger og innkjøp
 • Alle kontrakter i prosjektet
 • Endrings-og avviksbehandling
 • Overlevering og sluttoppgjør
 • Reklamasjoner og mangler
 • Konfliktløsning og prosedyre