Corporate/ M&A

Vi tilbyr bred rådgivning innen selskapsrett, M&A, styrebistand og selskapsledelse, og er løpende involvert i ulike former for transaksjoner, både for privat og offentlig virksomhet, nasjonale og internasjonale. Vi samarbeider også med flere ulike transaksjonsrådgivermiljøer.

En viktig del av vår rådgivning er forberedelse og strukturering av transaksjoner, og våre advokater har en unik sammensetning innen økonomi, regnskaps- og skattemessig kompetanse, spesifikk bransjekunnskap og relevant rammelovgivning. Vi foretar selskapsgjennomganger både for potensielle selgere og kjøpere, og tilbyr både juridisk og skattemessig risikogjennomgang for alle typer foretak.

Bistand innenfor vår markedsgruppe krever inngående kjennskap til selskapsrett, verdipapirhandelrett og børsrett, god forståelse for regnskap, skatt og økonomi, samt evnen til sette seg inn i bransjespesifikke problemstillinger. Våre advokater i corporateavdelingen har bred erfaring på disse områdene.

Vår transaksjonsrådgivning er teambasert hvor målet er en tverrfaglig sammensetning som sikrer nødvendig faglig og industriell kompetanse i den enkelte transaksjon. Kjernen i teamet vil typisk bestå av advokater med lang transaksjonserfaring.

For øvrig vil teamet støttes av advokater med spesialisering innen relevante rettsområder etter behov. Teamets arbeid koordineres og ledes av en partner fra vår Corporate/M&A-gruppe, som normalt også vil være klientens direkte kontaktperson.

Vi rådgir også innen kapitalforvaltning og Private Equity/Venture. Vår bistand omfatter organisering og etablering av forvaltningsmiljøer, regulatoriske forhold, incentivordninger, investeringsløsninger og -fond, samt den løpende investeringsvirksomheten – både i Norge og internasjonalt. Vi dekker alle typer stadier i en investering - fra etablering/vekstfase, via oppkjøp av unoterte og noterte selskaper, til salg eller annen form for exit. Vi har tilknytning til investor- og kapitalforvaltningsmiljøer ikke bare i Oslo, men har også en sterk tilknytning i Midt-Norge, samt ved våre kontorer i Ålesund og i Tromsø.