Eiendom

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

Vi bistår profesjonelle aktører innenfor alle aspekter av bransjen, både eiendomsbesittere, utviklere, investorer, syndikater, offentlige myndigheter, meglerhus og internasjonale aktører. Vi bistår også jevnlig eierseksjonssameier i saker mot utbyggere, seksjonseiere mv.

Vårt team tilbyr juridisk spesialkompetanse kombinert med markedsforståelse innenfor alle faser; fra opsjonsavtale eller budaksept, via due diligence og kjøpsforhandlinger, til utvikling, eierskap og realisasjon av næringseiendommen.

I tillegg har våre advokater sterk kompetanse innenfor ekspropriasjons- og skjønnsjuss og lang erfaring med myndighetskontakt i forbindelse med reguleringsprosesser mv. Steenstrup Stordrange har flere advokater med møterett for Høyesterett med særlig tyngde innenfor fast eiendoms rettsforhold.

En sømløs kombinasjon av spisskompetanse og lokal tilstedeværelse på strategiske destinasjoner gir presise råd og økt verdiskapning for våre klienter.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

 • Tilrettelegging og gjennomføring av salg av eiendom/eiendomsselskaper
 • Kjøpsbistand, due diligence, kontraktsforhandlinger
 • Oppgjør ved eiendomstransaksjoner
 • Ulike transaksjonsstrukturer, herunder sale-lease-back, forwardsalg mv.
 • Strukturering av utviklingsprosjekter, herunder selskapsform, organisering av eiendommen (matrikulering, seksjonering) mv.
 • Skatte- og avgiftsoptimalisering av eiendomsprosjekter
 • Leiekontraktsforhandlinger
 • Eiendomsmeglingsregelverket
 • Plan og bygningsrettslige problemstillinger
 • Servitutter og andre rettigheter i fast eiendom
 • Reguleringsprosesser
 • Konsesjon, offentlige tillatelser og myndighetskontakt
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Tomtefesteforhold
 • Odelsrett og jordskifte