Energi

Med omfattende erfaring og bransjekunnskap bistår vi energiaktører i Norge og i utlandet. Vårt fagmiljø består av advokater som kjenner bransjen og har spisskompetanse innen alle relevante forretningsjuridiske felt.

Teamet arbeider intensivt med å finne smidige, robuste og kommersielt fornuftige løsninger, selv i de land hvor regelverk og andre samfunnsstrukturer er dårlig utbygd.

Vi har lang erfaring med omfattende og krevende energiutbyggingsprosjekter. Ofte arbeider vi i tett samarbeid med våre kunder og deltar i hele prosessen. Siden Steenstrup Stordrange ble etablert, har vi rukket å bistå norske selskaper med etablering av virksomhet på alle kontinenter. 

Økonomiske støtteprogrammer og andre samarbeid for finansieringsløsninger er ofte nødvendig for gjennomføring av prosjekter i utlandet. Vi bistår ved strukturering og forhandling av finansieringsløsningene. Dette innebærer ofte myndighetskontakt i inn- og utland. Vi har i mange saker løpende kontakt med myndighetene og relevante forvaltningsorganer.

I tillegg bistår vi energiaktører med tilknyttede problemstillinger, som strategi og konsernstruktur.

Hva vi gjør på dette området:

  • Utforming og forhandling av kontrakter, lisenser, nødvendige tillatelser
  • Utforming og forhandling av finansieringsløsninger
  • Myndighetskontakt
  • Offentlig anskaffelsessøknader
  • Skatte- og avgiftsmessige vurderinger
  • Prosedyre og tvisteløsning