Fiskeri og havbruk

Med kontorer i sentrale byer langs vår langstrakte kyst, har vi nærhet til aktørene i bransjen.

Et dedikert team innen denne bransjen har samlet ekspertise innen  fangst og produksjon, mottak og foredling, salg og eksport, samt utstyrs- og rådgivningsbransjene. Som kundens kontaktpunkt med tilgjengelige advokater langs hele kysten, har vi fokus på å være løsningsorienterte og kommersielt tenkende. Vi ser utfordringene fra kundens ståsted.

Hva vi gjør på dette området:

  • Kjøp og salg av virksomheter, fartøy og fiskerettigheter, tilpasninger i driftsgrunnlag, eierendringer og generasjonsskifte
  • Rammebetingelser, regulering og myndighetskontakt
  • Nybygg og finansiering
  • Skatte- og avgiftsmessige tilpasninger
  • Prosedyre og tvisteløsning