Handel og industri

Et dedikert team samler ekspertise på alle juridiske fagområder som er viktige for disse næringene.

Dette har vi gjort fordi et stadig mer komplekst samfunn krever at god juridisk rådgivning ikke bare bygger på juridisk kunnskap og erfaring, men også betydelig innsikt i en bransjes utfordringer og muligheter.

Hos SANDS skal kundene til enhver tid skal få bistand av de beste hodene. Vi har derfor et system som sørger for at oppdragene utføres av den/de advokatene som har den beste fag- og bransjekompetansen innenfor det aktuelle området.

Hva vi gjør på dette området:

  • Kontrakter
  • Selskapsrett
  • Entreprise
  • Konkurranseforhold
  • Offentlige anskaffelser
  • Arbeidsrett
  • Immaterielle rettigheter (patenter, markedsføring, personvern, IT og teknologi)
  • EU-/EØS-rett
  • Tvisteløsning