Offentlig sektor

Kravene til offentlig saksbehandling blir stadig strengere, særlig på det økonomiske området. I det offentlige er man helt avhengig av et godt juridisk støtteapparat som kan gi hurtige råd på telefon og e-post for å sikre at det ikke gjøres feil.

Det trengs kompetente advokater som kan håndtere ulike typer tvister og rettssaker. Og det trengs eksterne jurister som gjennom kursvirksomhet og samarbeid med de offentlige virksomhetenes egne jurister.bidrar til intern kompetanseutvikling.

De senere årene har vi satset særlig på å utvikle solid kompetanse innenfor offentlige anskaffelser og kan raskt vurdere om det er nødvendig med anbudskonkurranse i konkrete situasjoner. Vi har erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser fra A til Å, rådgivning i forhold til det offentliges egne saksbehandlere og utforming av konkurransegrunnlag, håndtering av spørsmål om avvisning av tilbydere og evalueringsprosesser, klagebehandling, saksbehandling i forhold til KOFA og rettsprosesser.

Hva vi gjør på dette området:

 • Forvaltningsrettslig saksbehandling, inhabilitet og innsynsspørsmål
 • Statsstøtte og EU-rett
 • Arbeidsrettslig rådgivning
 • Plan- og bygningsrett
 • Bygg- og enterpriserett, oppfølging av offentlige byggeprosjekter
 • Fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og forurensningsansvar
 • Selskapsrett og samarbeid mellom offentlige virksomheter
 • Skatte- og avgiftsrett og momsfritak
 • Forhandlinger og kontraktsforhold
 • Barnevern
 • Helse- og sosialrett
 • Prosedyre