Startup- og innovasjon

Vi har en særskilt satsing mot oppstarts- og vekstkraftige selskaper innen teknologisektoren. Teknologigruppen til SANDS har omfattende erfaring med tidligfase selskaper innen en rekke felt, herunder it/tech, hardware, software, internett, digitale medier, medtech, life science, biotek, telekommunikasjon.

Teknologigruppen bistår gjennom hele livssyklusen til en startup, og vi forplikter oss til å hjelpe våre startups til å bygge sterke og levedyktige selskaper. Vi har bistått flere hundre oppstarts- og vekstselskaper med strategisk og juridisk rådgivning, herunder veiledning om finansiering, oppkjøp, salg, ytelser til ansatte og lederlønninger, eierstyring og selskapsledelse, IP-beskyttelse, operative kontrakter, kunde- og leverandøravtaler, joint-venture avtaler, utviklingsavtaler, internasjonale spørsmål mv.

Vi har hjulpet oppstartsselskaper med tidligfase, såkorn og venturefinansiering, og har også betydelig erfaring i å representere investorer i disse fasene. Med en av landets største og mest aktive teknologi-orienterte forretningsjuridiske praksis, har vi unik erfaring i å håndtere komplekse saker særlig knyttet til finansiering og transaksjoner, teknologioverføring og lisensiering, immateriellrettslige spørsmål samt andre forretningsjuridiske problemstillinger på vegne av innovative bedrifter, herunder internasjonal etablering og vekst, internasjonal finansiering og samarbeidsavtaler.

Teknologigruppen består av et landsdekkende team på mer enn ti advokater som betjener alle aktører i sektoren (se vår TMT side her), men også fokuserer på å bidra til at oppstarts- og vekstselskaper settes i stand til å realisere sine vekstplaner. I gruppen har vi advokater som samlet dekker alle juridiske spørsmål som oppstår for oppstarts- og vekstselskaper innen teknologifeltet. Gruppen er unik i den forstand at flere advokater har formell tilleggskompetanse innen økonomi, innovasjon og kommersialisering på masternivå, som det eneste advokatmiljøet i Norge. Vi samarbeider videre tett med flere av de ledende høyteknologiske innovasjonsmiljøene og inkubatorene i Norge, samt med de fremste tidligfase-investorene og fondene innen sektoren. Vi har også egne advokater til stede i Silicon Valley, idet vi anser det viktig å ha en sterk tilknytning til verdens teknologisenter, og hvor vi har et betydelig nettverk i denne regionen som vi åpner opp for de oppstarts- og vekstselskapene som ønsker å samarbeide med oss for å realisere globale vekstplaner.