Teknologi, Media og Telekom (TMT)

SANDS har en ledende posisjon i markedet og det er få andre advokatfirmaer som har den samme spisskompetansen og erfaringen. Vår kunnskap er drevet av forståelse for forretningsprosesser og innovasjon, og gjennom samarbeid med ledende aktører er vi kontinuerlig oppdatert på nye juridiske, strukturelle og tekniske forhold samt rammebetingelser i bransjen.

SANDShar et nasjonalt fagmiljø med over ti advokater som utelukkende arbeider for klienter i teknologibransjen i tillegg til kollegaer i andre faggrupper med betydelig erfaring med teknologirelaterte saker.

Vi representerer etablerte virksomheter innenfor alle segmenter i teknologibransjen. Vi bistår store norske og internasjonale bedrifter med et bredt spekter av teknologirelaterte problemstillinger, og mange av våre prosedyreadvokater har betydelig teknologierfaring. Dette innebærer at vi jevnlig håndterer store og komplekse teknologi-relaterte tvistesaker.

Våre klienter er tjenesteleverandører og produsenter innen IT- og telekommunikasjon, finans/forsikring, medtech, helse, olje og gass, offshore, havbruk, fornybar energi industri og handel, media, underholdning og offentlig sektor. Vi bistår også jevnlig med offentlige anskaffelser for disse kundene.

SANDS er den klart ledende juridisk samarbeidspartnere for de største teknologiske forskningsmiljøene i landet og deres aktører, herunder utviklere, oppstarts-selskaper og investorer, se vår startup-innovasjon side her.

Vår tilstedeværelse i de ovvenevnte miljøene gjør at våre advokater har en teknologiforståelse som få andre advokater og dermed erfaring som gjør at også våre større og mer etablerte klienter får bistand fra advokater med en stor innsikt og forståelse for det som skjer i teknologiverdenen.  

Vårt firmas advokater har gjennom en årrekke bistått sentrale aktører innen media, underholdning og sport. Fra rettighetshaverne til norsk toppfotball, internasjonale plateselskap, store skandinaviske forlag og noen av Norges største artister. De rettslige problemstillingene omhandler for det meste kommersialiseringen og utnyttelse av rettigheter.

Sektorer:

 • IKT og internettaktører
 • Medie- og underholdningsbransjen
 • Telekom
 • WMS-leverandører
 • Robotics
 • Biometri
 • Cloud Computing

Fagområder:

 • IKT-avtaler og anskaffelser
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • M&A, finansiering, selskapsrett og skatt
 • Programvare og lisensiering
 • Outsourcing
 • Personvern og compliance
 • Immaterielle rettigheter
 • Offentlige anskaffelser
 • Lisensrevisjon
 • Medierett