Interiør av skinneløp fra Holmestrand stasjon foto

Holmestrand stasjon

Kontakt
Advokatene i SANDS har bistått Rambøll Norge AS i forbindelse med jernbaneutbyggingen på Østlandet. Et av de mest kompliserte oppdragene har vært byggingen av Holmestrand stasjon, et pionerprosjekt med total kostnad på rundt 6 milliarder kroner.
5. april 2018

Geir Frøholm, du leder entrepriseavdelingen i SANDS, som med mer enn 30 advokater er et av de ledende entrepriserettsmiljøene i Norge.  Du har  gjennom flere år vært sentral i forhold til problemstillinger i Holmestrandprosjektet.

- Ja, det har til tider vært et meget utfordrende prosjekt, både teknisk og juridisk. Stasjonen er bygget inne i en enorm fjellhall. Bruk av helt ny teknologi og banebrytende løsninger har ført til flere uforutsette utfordringer både for byggherre, entreprenører og Rambøll som prosjekterende.

Hva har vært det viktigste sett fra juridisk side?

- En viktig lærdom har vært nødvendigheten av å være tidlig ute med juridisk bistand. Jeg har deltatt allerede fra første dag gjennom kontraktsinngåelse, forhandlinger og frem til en vellykket avtale om sluttoppgjør mellom Rambøll og Bane Nor. Hele poenget er å kunne bidra til å løse konfliktene underveis før de eskalerer.   Det har vi klart.

Men det er vel ikke bare ren juridisk kompetanse som er avgjørende i slike saker?

- Det er klart at det er nødvendig med et godt avtalemessig grunnlag, men jeg vil også gjerne fremheve at kunnskap om forretningsmessige forhold og beslutningsprosesser, og ikke minst forståelse for menneskelige faktorer og faglig innsikt er vel så viktige. På en måte kan man vel si at jussen ligger i bakgrunnen og gir støtte og struktur til beslutningene, men det vesentlige er at vi er i stand til å oppå tillit og gjennomslag på det personlige plan.  Dette er noe vi har jobbet mye med for å utvikle i SANDS og som har gitt uttelling her.

Det er ikke til å komme forbi at de totale kostnadene for dette prosjektet er betydelige - hele 6 milliarder kroner. Hva har dette betydd for sluttoppgjør og løsninger?

- Ja, det er betydelige beløp. Når det er sagt, er det også viktig å ha klart for seg at slike mega-prosjekter også er med på å bidra til ansvarliggjøring av partene.  Advokatens rolle blir hele tiden å forsøke å finne løsninger og muligheter som gjør at ikke partene havner i skyttergravene og hvor konfliktene til slutt kan synes uløselige.

- Jeg mener at både Rambøll, Bane Nor og de øvrige samarbeidspartnerne i prosjektet kan være stolte og tilfredse med at man til tross for store utfordringer klarte å lande Holmestrandtunnelen uten at krav og konflikter eskalerte ukontrollert, avslutter Geir Frøholm

Kontakt oss

Partnere

Geir Frøholm
Geir Frøholm
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 68
M: +47 907 24 655