Tre personer i møte bak persienner foto

Ekstern varslingskanal

Kontakt
Med varsling menes det å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan skje internt i virksomheten, til myndighetene eller via en ekstern varslingskanal som virksomheten selv tilrettelegger for.

SANDS bistår din virksomhet med å etablere en ekstern varslingskanal og håndtere varsler. Den tekniske løsningen vi tilbyr har mulighet for anonym varsling og anonym kommunikasjon med varsler. Den er enkel og passer for alle virksomheter. Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, og den oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling.

Hvorfor er varslingskanal viktig for din virksomhet?

Hva kan vi bistå din virksomhet med?

Kontakt oss

Partnere

Per Ragnar Bronken
Per Ragnar Bronken
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 28
M: +47 480 16 528
Henning M. Heitmann
Henning M. Heitmann
Partner
Oslo
T: +47 22 81 46 33
M: +47 414 09 003
Ketil Sellæg Ramberg
Ketil Sellæg Ramberg
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 49
M: +47 480 16 549
Nicolai Skridshol
Nicolai Skridshol
Partner
Oslo
T: +47 22 81 45 36
M: +47 900 96 861