Ekstern varslingskanal

Med varsling menes det å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan skje internt i virksomheten, til myndighetene eller via en ekstern varslingskanal som virksomheten selv tilrettelegger for. SANDS hjelper din virksomhet med å etablere en ekstern varslingskanal og håndtere varsler. Den tekniske løsningen vi tilbyr har mulighet for anonym varsling og anonym kommunikasjon med varsler, er enkel og passer for alle virksomheter. Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, samt arbeidsmiljøloven bestemmelser om forsvarlig varsling.

Hvorfor er varslingskanal viktig for din virksomhet

Ansatte i en virksomhet har kjennskap til store mengder informasjon som verken daglig ledelse eller styret kjenner til. Dette kan gjelde kritikkverdige forhold som ledelse og styre har ansvar for å avdekke og håndtere. Eksempler kan være mistanker om økonomisk kriminalitet, brudd på sikkerhetskrav eller etisk problematiske forhold.

Revisjon og kontrollrutiner kan ikke avdekke alle typer kritikkverdige forhold. Da er tilgang til informasjonen fra ansatte avgjørende for å kunne ivareta ansvaret som ansvarlig ledelse. Ekstern varslingskanal supplerer på denne måten virksomhetens internkontrollsystem.

Det er også lovfestet at det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for at ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold og sikre at den som varsler kan være trygg på at informasjonen blir behandlet på riktig måte, uten fare for gjengjeldelse. Inkludert i arbeidsgivers plikter ligger også et ansvar for å gi de ansatte god informasjon om varsling og etablere rutiner for god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold.

Ikke bare ansatte, men også andre som er i kontakt med virksomheten eksternt, for eksempel leverandører, kunder og/eller andre med ekstern forbindelse til virksomheten kan sitte på informasjon om kritikkverdige forhold som bør gjøres kjent for ledelsen. Noen velger derfor å gjøre tjenesten tilgjengelig for også eksterne aktører. Dette er ikke lovfestet, men vil kunne bidra til at virksomhetens ledelse i mindre grad risikerer å bli utsatt for ubehagelige overraskelser gjennom negative medieoppslag eller uanmeldt offentlig tilsyn.

Mange virksomheter opplever at det å sette ut mottak og håndtering av varsel om kritikkverdige forhold eksternt bidrar til økt troverdig. Det gir mer objektiv og sikker håndtering av varslinger. Det signaliserer også troverdighet og at man tar varsler på alvor.

 

Hva kan vi bistå din virksomhet med?

Steenstrup Stordrange hjelper din virksomhet med å etablere en ekstern varslingskanal og håndtere varsler. Løsningen er i samsvar med lovverket og tilrettelegger for at virksomheten oppfyller gjeldende myndighetskrav til behandling av varsler om kritikkverdige forhold på en enkel måte.

Vår eksterne varslingsordning til fast, årlig pris omfatter:

  • Forslag til rutiner for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold
  • Etablering og drift av en ekstern varslingskanal
  • Mottak, førstehåndsvurdering og videreformidling av varsler til kundens interne kontaktperson/varslingsmottak

I tillegg kan vi bistå med:

  • Oppfølging av informasjon fra varselet, gransking og faktaundersøkelser. Les mer om våre spesialister her.
  • Kommunikasjon og informasjon til organisasjonen om varslingsordningen, for eksempel ved utarbeidelse av materiell, intern opplæring, kurs eller lignende.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.


Kontakt oss

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss