Arbeidsrett

SANDS har et velrenommert team med god kompetanse innenfor alle arbeidsrettslige felter. I vår hverdag gir vi treffsikre råd til styrer, ledelse og HR-avdelinger innenfor alle aspekter av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi bistår et bredt spekter av klienter innenfor alle bransjer, og våre klienter omfatter noen av Norges største selskaper, i tillegg til utenlandske klienter.

Vi bistår blant annet med rådgivning knyttet til internasjonale arbeidsforhold, etablering av incentivordninger, transaksjonsstøtte, varsling, konfliktløsning, oppsigelsesprosesser med mer.

I vår rådgivning legger vi vekt på det strategiske og vil alltid søke at våre klienter oppnår best mulig resultat. Samtidig har vi stor respekt for det medmenneskelige aspektet som er sentralt innenfor arbeidsretten. Med dette utgangspunkt jobber vi nært med klienten for å sikre at operasjonelle og menneskelige faktorer er integrert i vår juridiske rådgivning. I enkelte situasjoner vil vi engasjere eksterne konsulenter med spesialkompetanse på de menneskelige faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.

Videre tilby vi transaksjonsrådgivning til investorer og bedriftsklienter i fusjoner, fisjoner og oppkjøp. Dette arbeidet inkluderer vurderinger knyttet til virksomhetsoverdragelse, utarbeiding av bestemmelser om ansatte i transaksjonsdokumenter og due diligence - samt rådgivning knyttet til å omorganisere virksomheten og nedbemanninger i kjølvannet av transaksjoner.

Tvisteløsning er en uunngåelig del av arbeidsrett. Konflikter på arbeidsplassen kan være skadelig for ethvert selskap, både økonomisk, operasjonelt og omdømmemessig. Den reelle kostnaden av disse konfliktene, hvis ikke de ikke løses, blir ofte undervurdert. Alle våre arbeidsrettsadvokater er erfarne når det gjelder konfliktløsning, forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Vår praksis innenfor arbeidsrett inkluderer også bistand knyttet til pensjon og ansatteforsikring, i tillegg til rådgivning knyttet til personvern og IPR.

 

Eksempler på prosesser vi ofte bistår i: 

 • Etablering av arbeidskontrakter
 • Overføring av virksomhet 
 • Due diligence undersøkelse
 • Omorganisering
 • Kontrolltiltak overfor ansatte
 • Varsling av kritikkverdig forhold. 
 • Granskning
 • Innføring og endring av rutiner
 • Sykefraværsoppfølging
 • Oppsigelse, suspensjon og avskjed
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Utleie og innleie av arbeidskraft
 • Forhandlinger
 • Prosedyre / rettssaker

Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss