Arveoppgjør og generasjonsskifte

SANDS har spesialisert seg på å gi praktisk bistand rundt arv, skifte og booppgjør. Vi bistår arvingene med alle oppgaver knyttet til skifteprosessen og de utfordringene som arveoppgjøret byr på.

1. Bistand knyttet til arv og skifte av dødsbo
Denne tjenesten kan benyttes i de aller fleste dødsbo der det ikke er helt spesielle juridiske problemstillinger som må håndteres. De praktiske oppgavene i skiftet blir ivaretatt på en profesjonell, ryddig og effektiv måte.

Kontaktperson her er Dag Frode Johannessen. Han har i en årrekke vært tilknyttet Jølstad begravelsesbyrå AS og har god kjennskap til det praktiske arbeidet i en arvesituasjon. Dag Frode har også bakgrunn innen IT-programmering, og har utviklet en meget effektiv programvare som gjør oss i stand til å levere høy kvalitet på disse tjenestene uten at bistanden blir kostbar for kunden.

2. Bistand innen skatt, arverett, dokumentavgift og håndtering av alle disse regelverkene samlet
Dette området krever spesiell kompetanse, og Steenstrup Stordrange har betydelig ekspertise her. Bistanden ledes av Johannes Andersen. Han har erfaring fra Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor han blant annet håndterte arveavgiftsreglene og sto bak en rekke av de rundskriv, fortolkninger og regler som i dag gjelder, og har siden 1996 arbeidet som advokat med slike saker. Han har i tillegg holdt en rekke kurs og utgitt flere publikasjoner innen arv og generasjonsskifte.

Utfordringer man gjerne møter ved arv, skifte og boppgjør:

 • Valg av privat eller offentlig skifte, eventuelt uskifte. Hva er mest lønnsomt?
 • Skal vi benytte proklama? Hvorfor og hvordan?
 • Hvordan finner vi ut av hva avdøde hadde av formue?
 • Foreligger det et testament? I så fall hvor? Er testamentet gyldig? Hvordan skal teksten tolkes?
 • Hvem arver? Hvor stor andel på hver?
 • Hvordan går vi frem for å fordele innbo og løsøre?
 • Hvilke skjemaer skal benyttes? Hvor finnes disse?
 • Hvilke tidsfrister har vi for å gjennomføre skiftet?
 • Hvordan håndterer vi avdødes selvangivelse(r)?
 • Hvordan unngår vi uvennskap arvingene imellom?
 • Hvordan dokumentere fremdriften av skiftet?

Løsning:

Vi bistår arvingene med alle oppgaver knyttet til skifteprosessen og de utfordringene som arveoppgjøret byr på. Våre rådgivere arbeider sammen med arvingene, der arvingene ønsker, og til tidspunkter som passer arvingene. Arvingene får tilgang til alle ønskelige verktøy som ledd i en samarbeidsavtale med oss.

Fordeling av arbeidsoppgaver blir med dette en enkel oppgave, og hver arving kan gjennomføre dedikerte oppgaver på egen hånd.

Fordeler for arvingene:

 • Sikrer en strukturert gjennomføring av arveoppgjøret - riktige oppgaver blir utført i riktig rekkefølge.
 • Gjennomføring av skiftet uten at det går ut over arvingenes daglige virke.
 • Sikrer effektivitet i prosessen. Bruker minimalt med tid.
 • Avdekker alle formuesobjekter, også de "skjulte".
 • Får en meget grundig dokumentasjon av skifteprosessen.
 • Kontinuerlig tilgang til en ressurs dere kan diskutere mulige problemstillinger med.
 • Får en konfliktmegler og problemløser for skifteprosessen.

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss