Energi, shipping & offshore

Industrierfaring er nøkkelen

Førstehånds erfaring fra olje- og offshorebransjen er en forutsetning for å gi våre klienter den nødvendige kvalitet og dybde i vår rådgivning. For vår gruppe for olje, offshore og maritim virksomhet er industrierfaring spesielt viktig, da bransjen er kompleks og spesialisert med krevende klienter og høyt kvalifiserte aktører. Vi tilbyr et kjerneteam bestående av advokater med erfaring fra ledende stillinger fra olje-, oljeservice- og shippingselskaper, som støttes av et team med partnere rekruttert fra såkalte «tier 1-selskaper» innenfor tilstøtende fagområder som f.eks. transaksjoner, bank/finans og arbeidsrett. 

Vår strategi

SANDS' strategi som din forretningspartner er å tilby topp juridisk spisskompetanse, førsteklasses prosjekthåndtering og «rett på sak-rådgivning» til priser markant lavere enn de andre store forretningsadvokatfirmaene i landet.

Den tøffe markedssituasjonen for olje- og offshoreaktører, samt kravet om lavere kostander i bransjen som helhet, bør etter vårt syn ikke bare gjelde de industrielle aktørene. Som rådgivere for industrien ser vi oss selv i samme båt som våre klienter og advokatkostnadene bør også reflektere markedssituasjonen.

Når vi gjør arbeid med internasjonalt nedslagsfelt, så følger vi med våre klienter ut i verden. Vi er tilstede når vi rådgir norske virksomheter i andre jurisdiksjoner, og samarbeider tett med ledende advokatfirmaer i andre deler av verden, inkludert i land som er underlagt internasjonale sanksjoner.

Vårt kjerneteam

Vårt kjerneteam er et resultat av en langsiktig strategi om å bringe sammen advokater med lang industrierfaring og med bakgrunn som rådgivere for en rekke aktører på norsk sokkel. Det består av erfarne og kommersielt orienterte advokater med internasjonal erfaring og vår samlede kompetanse dekker hele verdi- og kontraktskjeden, både sett fra leverandørsiden og sett fra oljeselskapssiden. Vår bistand spenner seg fra FoU-avtaler, offshore entreprise, seismikk, drilling og vedlikehold – til mer generell  «in-house-bistand», innkjøp, lisensspørsmål og regulatoriske forhold og myndighetskontakt.

Våre advokater har deltatt i flere av de største selskaps- og lisenstransaksjonene på norsk sokkel de siste tiårene, samt store restruktureringer og finansieringsoppdrag i og for norske olje- og oljeserviceselskaper.

 

 


Kontakt oss

Team

Copyright © SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Tlf: 22 81 45 00 | lawyers@sands.no | Cookies

Våre blogger: Byggejus | Fiskejuss